PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI


Sprejet