• Demografija
 • Prisotnost na glasovanjih
 • Št. svetniških vprašanj in pobud
 • Št. govorov na sejo
 • Delovna telesa
 • Levica
 • Lista Zorana Jankovića
 • Nova Slovenija – Krščanski demokrati
 • Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev
 • Slovenska demokratska stranka
 • Socialni demokrati
 • Svetniški klub samostojnih svetnikov
 • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • Komisija za mednarodne odnose
 • Komisija za pobude občanov
 • Komisija za poimenovanje naselij in ulic
 • Komisija za priznanja
 • Odbor za finance
 • Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo
 • Odbor za gospodarske javne službe in promet
 • Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost
 • Odbor za lokalno samoupravo
 • Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje
 • Odbor za ravnanje z nepremičninami
 • Odbor za stanovanjsko politiko
 • Odbor za šport
 • Odbor za urejanje prostora
 • Odbor za varstvo okolja
 • Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo
 • Odbor za zdravje in socialno varstvo
 • Statutarno pravna komisija
 • Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
 • Uredniški odbor glasila Ljubljana