Razišči, kdo so svetniki v tvoji občini in kako glasujejo, o čem se pogovarjajo na sejah, kdo zastopa tvoje interese ter katere odloke in akte je občina sprejela v tem mandatu.

Osnovne informacije o občini

Spletno mesto: Link
Proračun: Link

Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Zadnja seja

36. seja Mestnega sveta MOL
17. 10. 2022


54 %
0 %
86 %
81 %
49 %
65 %
68 %