PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V MESTNI OBČINI LJUBLJANA


Sprejet