34. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

4. 7. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana.