Levica

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

Levica
149%
149
74.2857142857143%
74
149%
Levica
Levica
149

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Levica
70.7050923335199%
71 %
74.5376265371863%
75 %
89.9164886385706%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
90 %

Svetniška vprašanja in pobude

17. 10. 2022
Alenka Pirjevec je podal pobudo na temo: odstranitev kioska
26. 9. 2022
Svetniški klub Levica je podal pobudo na temo: sanacija pločnika
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: prometna politika in parkirni normativi v PCL
Alenka Pirjevec je podal pobudo na temo: odkup zemljišča
4. 7. 2022
Svetniški klub Levica je podal pobudo na temo: brezplačni prevozi bolnih in starejših občanov
11. 4. 2022
Svetniški klub Levica je podal pobudo na temo: delovanja betonarne
Svetniški klub Levica je podal pobudo na temo: podaljšanje linije št. 16
Svetniški klub Levica je podal pobudo na temo: drevored ob Cesti v Gorice
31. 1. 2022
Svetniški klub Levica je zastavil vprašanje na temo: pomanjkanje zdravnikov