Slovenska demokratska stranka

 

 

Št. svetniških vprašanj in pobud

SDS
148%
148
74.2857142857143%
74
149%
Levica
Levica
149

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

SDS
76.9797421731123%
77 %
74.5376265371863%
75 %
89.9164886385706%
Lista Zorana Jankovića
LZJ
90 %

Svetniška vprašanja in pobude

17. 10. 2022
Maruša Babnik je zastavila vprašanje na temo: ČS Sostro
13. 6. 2022
Ida Medved je podala pobudo na temo: betonarna
11. 4. 2022
Mojca Škrinjar je podala pobudo na temo: Drenikova
Maruša Babnik je zastavila vprašanje na temo: kopališče Vevče
Mojca Škrinjar je podala pobudo na temo: Milčinskega ulica
dr. Zvone Čadež je podal pobudo na temo: postavitev semaforja
Mojca Škrinjar je zastavila vprašanje na temo: parcele na Viču
14. 3. 2022