Osnovne informacije

: SDS
: 3
: Upokojenka, prokuristka podjetja
: Gimnazijska maturantka
: 77 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

31. 1. 2022
15. 11. 2021
Zastavila vprašanje na temo: širitev pokopališča v Šentvidu
29. 3. 2021
Zastavila vprašanje na temo: napeljava plinovoda
16. 11. 2020
Podala pobudo na temo: asfaltiranje ulice
21. 9. 2020
Podala pobudo na temo: ureditev ploščadi
23. 9. 2019
Podala pobudo na temo: postavitev cestnih grbin
Zastavila vprašanje na temo: vrtički
20. 5. 2019
Podala pobudo na temo: postavitev hitrostnih ovir
15. 4. 2019
Podala pobudo na temo: postavitev table
Podala pobudo na temo: ponovna postavitev klančine

Št. svetniških vprašanj in pobud

Ksenija Sever
11%
11
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Ksenija Sever
82.5966850828729%
83 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva