Osnovne informacije

: SDS
: 3
: Poslanka v Državnem zboru RS
: Profesorica angleškega in nemškega jezika
: 69 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

11. 4. 2022
Zastavila vprašanje na temo: parcele na Viču
Podala pobudo na temo: Drenikova
Podala pobudo na temo: Milčinskega ulica
14. 3. 2022
Podala pobudo na temo: poimenovanje Ukrajinske ulice
31. 1. 2022
Zastavila vprašanje na temo: Lekarna Ljubljana
Zastavila vprašanje na temo: ZD Šiška
Zastavila vprašanje na temo: kanal C0
Podala pobudo na temo: parkiranje
13. 12. 2021
Zastavila vprašanje na temo: Celovška
Zastavila vprašanje na temo: Zavod Tončke Hočevar

Št. svetniških vprašanj in pobud

Mojca Škrinjar
59%
59
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Mojca Škrinjar
72.0994475138122%
72 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva