PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK


Sprejet

Odlok

Sprejet
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREJANJU IN ČIŠČENJU OBČINSKIH CEST IN JAVNIH ZELENIH POVRŠIN S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK