23. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

31. 5. 2021

Glasovanje

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V tretjem odstavku 2. člena se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«. Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.«