23. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

31. 5. 2021

Glasovanje

AMANDMA župana: V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Če ni mogoče določiti kršitelja, inšpektor izda odločbo za odpravo nepravilnosti in vzpostavitev v prejšnje stanje izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ali izvajalcu po tem odloku. Stroški pa gredo na račun rednega vzdrževanja občinskih cest ali javnih zelenih površin.«.