23. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

31. 5. 2021

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin skupaj s sprejetima amandmajema.