Osnovne informacije

: LZJ
: 3
: Direktor
: Gradbeni tehnik
: 62 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Danilo Šarić
0%
0
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Danilo Šarić
97.8821362799263%
98 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva