Osnovne informacije

: LZJ
: 5
: Podžupan Mestne občine Ljubljana
: Univerzitetni diplomirani pravnik
: 75 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

Aleš Čerin
0%
0
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Aleš Čerin
95.6721915285451%
96 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva