36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanja

Sprejet
Zavrnjen