36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

I. V Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve se imenuje: Goran POPOVIĆ. II. Mandat imenovanega traja štiri leta.