36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. septembra 2022.