36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022.