36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

I. V Svet Osnovne šole Kašelj se imenujejo: - Andrej AMBROŽ - Boštjan AVGUŠTINČIČ - Simona KRALJ II. Mandat imenovanih traja štiri leta.