Osnovne informacije

: NSi
: 2
: Vodja projektov
: Diplomirani organizator dela, manager
: 59 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

14. 3. 2022
Podal pobudo na temo: parkiranje
31. 1. 2022
Zastavil vprašanje na temo: gradbeno dovoljenje
15. 11. 2021
Zastavil vprašanje na temo: požigi vrtičkov
29. 3. 2021
Zastavil vprašanje na temo: gradbeni odpadki
14. 12. 2020
Zastavil vprašanje na temo: trim orodja
Podal pobudo na temo: razsvetljava
Podal pobudo na temo: status krajinskega parka
6. 7. 2020
Zastavil vprašanje na temo: plaža ob Savi
15. 6. 2020
Zastavil vprašanje na temo: kolesarska steza ob Štajerski cesti
Zastavil vprašanje na temo: kanal ob Ulici 28. maja

Št. svetniških vprašanj in pobud

Jožef Horvat
16%
16
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Jožef Horvat
79.6500920810313%
80 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva