Osnovne informacije

: LZJ
: 3
: Upokojenec, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana
: Univerzitetni diplomirani pravnik
: 86 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

14. 12. 2020
Podal pobudo na temo: LPP brezplačno za upokojence

Št. svetniških vprašanj in pobud

Marjan Sedmak
1%
1
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

Marjan Sedmak
98.8029465930018%
99 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva