36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Seznama predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilnem telesu za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet na volitvah 23. 11. 2022.