36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR- 453 in TR-416.