36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 184 Pod Šmarno goro skupaj s sprejetim amandmajem.