36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) skupaj s pripombami.