Osnovne informacije

: LZJ
: 5
: Upokojenec, podžupan Mestne občine Ljubljana (nepoklicno)
: Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture
: 79 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

Brez zadetkov.

Št. svetniških vprašanj in pobud

prof. Janez Koželj
0%
0
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

prof. Janez Koželj
84.0699815837937%
84 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva