Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
17. 10. 2022, 36. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)
Vzdržan

ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA: V volilni odbor za določitev kandidata za člana državnega sveta se imenujejo: 1. Gregor RIGLER – predsednik 2. Magdalena ŠKERL - namestnica predsednika 3. Iztok BEŽAN - član 4. Matjaž BREGAR – član 5. Boris KAUČIČ – član

Sprejet
Vzdržan

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Seznama predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilnem telesu za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet na volitvah 23. 11. 2022.

Sprejet
Vzdržan

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) skupaj s pripombami.

Sprejet
Vzdržan

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška skupaj s pripombami.

Sprejet
Vzdržan

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR- 453 in TR-416.

Sprejet
Vzdržan

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 205 Dolgi most skupaj s pripombami.

Sprejet
Vzdržan

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3.

Sprejet
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 184 Pod Šmarno goro skupaj s sprejetim amandmajem.

Sprejet
Vzdržan

AMANDMA župana: Besedilo prvega stavka četrtega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi: Za vse stavbe z oznakami S2-S11 in S17-S29 v etapi 1 je treba pridobiti gradbeno dovoljenje sočasno.

Sprejet
Odsoten

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del skupaj s sprejetim amandmajem.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

dr. Dragan Matić
31.1233885819521%
31 %
15.744439674796%
16 %
40.5940594059406%
Anže Štrukelj
41 %