Osnovne informacije

: 2
: Arhivist - sekretar
: Doktor znanosti s področja zgodovine
: 60 let

Zadnje aktivnosti

17. 10. 2022

Svetniška vprašanja in pobude

17. 10. 2022
Podal pobudo na temo: poplave v MOL
4. 7. 2022
Zastavil vprašanje na temo: Ljubljanski maraton
16. 5. 2022
Zastavil vprašanje na temo: OPN
14. 3. 2022
Zastavil vprašanje na temo: cestišče Gameljne
Zastavil vprašanje na temo: NO MOL
13. 12. 2021
Zastavil vprašanje na temo: osvetlitev
15. 11. 2021
Zastavil vprašanje na temo: Gameljne
27. 9. 2021
Podal pobudo na temo: ureditev prometa
Zastavil vprašanje na temo: cesta Gameljne
Zastavil vprašanje na temo: gradbena dela

Št. svetniških vprašanj in pobud

dr. Dragan Matić
40%
40
7.53333333333333%
8
78%
Janez Stariha
78

Prisotnost na glasovanjih sej občinskega sveta

dr. Dragan Matić
60.4051565377532%
60 %
82.486588791245%
82 %
98.8029465930018%
Marjan Sedmak
99 %

Članstva