19. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

18. 1. 2021

Glasovanje

Postopkovni predlog Mojce Sojer, da razprave o vrtcih niso predmet poročila nadzornega odbora.