19. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

18. 1. 2021

Glasovanje

Postopkovni predlog svetnice Maše Kociper, da se uvodna beseda in razprava k točkama 6 in 7 združita, glasovalo pa se bo o vsaki točki posebej.