31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 31. seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom »Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana«.