31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

AMANDMAJU Svetniškega kluba Levica: (PONOVITEV GLASOVANJA) V 40. členu predloga odloka se v 6. b) točki 60. člena (objekti za oglaševanje) za besedo »postaviti« doda besedilo »ob kanalizirana križišča cest,«. Ustrezno se spremeni tudi Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglaševanje.