34. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

4. 7. 2022

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Grubarjev prekop, CR 8/1 Grubarjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dele prostorskih enot P3 in C3).