34. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

4. 7. 2022

Glasovanje

PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SDS in samostojnih svetnikov g. dr. Dragana MATIĆA in ge. mag. Katje DAMIJ za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 34. seje mestnega sveta umakne 8. točka z naslovom »Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana«.